Zmäkčovače a filtre na vodu

 Jednou z dôležitých vlastností vody je tvrdosť, ktorá vyjadruje obsah v nej rozpustených látok (hlavne Ca – vápnik a Mg – horčík). Vápnik a horčík, spôsobujúce tvrdosť vody, sú pre ľudské zdravie dôležité prvky. Horčík je pomerne univerzálny minerál, ktorý má vplyv na správnu činnosť nervov a svalov. Vápnik podporuje vstrebávanie železa a prispieva k stavbe kostí a zubov. Tvrdosť vody je hlavným zdrojom tvorby vodného kameňa a významne ovplyvňuje aj chuťové vlastnosti vody. Drvivá väčšina profesionálnych prevádzok a domácnosti na Slovensku je pripojená na tvrdú vodu. Bohužiaľ mnoho z nich si neuvedomuje ako veľmi môže vodný kameň zvýšiť náklady na prevádzku a bývanie. K odstráneniu tvrdosti vody sa až na výnimky, kedy je tvrdosť vody naozaj vysoká ( tu sa zohľadňuje už zdravotné hladisko), pristupuje najmä kvôli technologickým problémom. V profesionálnych prevádzkach, ale aj domácnostiach sa úpravou tvrdosti vody predchádza nánosom vodného kameňa na zariadeniach, vodovodných batériách, kávovaroch, práčkach, umývačkách, rýchlovarných kanviciach, toaletách
a pod. Úpravou vody tiež zabraňujeme zanášaniu potrubí, čerpadiel, výmenníkov tepla a iných technologických prvkov.

Filter
Typ zariadenia:
∅ privod / odvod:
Cena