Navštívili ste

HACCP - dosky a fólie na krájanie, nože, rukavice,

Hazard Analysis and Critical Control Points ) znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov. 
Od Januára 2006 platí v celej Europe jednotná vyhláška týkajíca sa zabezpečenia bezpečnosti a hygieny potravin. Hlavným záměrom tohto nariadenia je zavedenie jednotnej hygienickej normy v Evropskej unii, ktorá zaistí zdravotnú nezávadnosť potravín. Napr. nože a pracovné dosky s farebným odlíšením umožnia jasne viditeľnú diferenciaciu pri rozlíšení spracovávaných potravín a tým sa zabráni kríženej kontaminácií medzi jednotlyvými výrobnými úsekmi. Pre rizikové kategórie bolo vyvynuté medzinárodne platné farebné rozlíšenie.

HACCP - bielaje určená pre
chlieb, pečivo a syry  

 
 

HACCP - červenáje určená pre
surové mäso 

HACCP - hnedáje určená pre
varené mäso

HACCP - žltáje určená pre
hydinu

HACCP - modráje určená pre
ryby

HACCP - zelenáje určená pre
ovocie a zeleninu

Filter
Kategória:
Cena