Ostatné zariadenia ako sú mraziace platne, čokokebab, či čkokoburger.

Ostatné zariadenia pre čokoladovne :

choco kebab 

 
 

choco burger

Mraziace platne na vyrobu čokoladových dekorácii
Zariadenia na výrobu
cukrárskych dekorácií