Čokomeltery - taviče a udržiavače teplej čokoladý :

Čokomelter je prístroj na tavenie a udržiavanie teplej čokolády (alebo podobných tukov) s mechanickým, alebo digitálnym termostatom pre zabezpečenie presnej teploty tavenej zmesi a jej následné udržanie na tejto nastavenej teplote. Je určený na jednoduché spracovanie čokolády. Môže byť potenciálne použitý aj pre podobné materiály, ako sú polevy, potravinárske tuky,
maslo a podobne. Kvalitný čokomelter má ohrev zabezpečený aj po bokoch, nielen na dne vane. 
Od čokotemperov sa odlišuje tým, že čokoládu len taví a udržuje a nemá miešacie zariadenie na vytvorenie homogénnej zmesi a nemá ani chladenie,
či prietokový systém, ako niektoré druhy čokotemperov. 

Viac nájdete na našom špecializovanom e-shope, ktorý je špeciálne zameraný pre tieto sektory:

Filter
Objem:
Ovládanie:
Výrobca:
Cena