Konvektomaty od FM

KONVEKTOMATY FM :

Spoločnosť FM industrial vznikla pred viac ako 50 rokmi s cieľom vyvíjať a modernizovať vykurovacie systémy. Za tieto mnohé roky nabrala spoločnosť v tejto oblasti bohaté skúsenosti, ktoré využíva vo všetkých svojich výrobkoch.

V súčasnej dobe FM Industrial, ponúka širokú škálu kvalitných výrobkov aj pre profesionálov v gastrosektore, ako sú malé pece pre prevádzky typu snack, konvektomaty pre veľkokuchynské prevádzky, reštaurácie, ... pece pre cukrárov, pekárov, pece na pizzu, kysiarne, regenerátory, grily a toustovače.
Cieľom firmy je ponúkať len kvalitné výrobky, s užitočnou výbavou, jednoduchou obsluhou. ale zároveň vždy s ohľadom na maximálne požiadavky, ktoré každý zo zákazníkov požaduje. Najväčšou výzvou spoločnosti zostávajú potreby zákazníkov - ich spokojnosť je hnacím motorom, ktorý nás núti k pohybu vpred.


FM
 Industrial sa nachádza v južnom Španielsku, kde má viac, ako 15.000 m2 plochy osadenej najmodernejšími výrobnými zariadeniami. V súčasnej dobe dodáva spoločnosť nielen na domáci trh, ale už vyváža výrobky do celého sveta. Napriek rýchlej expanzii a svetovým vplyvom, ktoré doliehajú aj na túto spoločnosť, sa jej zatiaľ darí odolávať tlakom a vplyvom na kvantitu a stále sa snaží produkovať radšej kvalitu, ktorú g
arantuje svojim zákazníkom aj tým, že si starostlivo vyberá partnerov, dodávateľov komponentov, neustálou kontrolou výrobnych procesov, námatkovými aj výstupnými kontrolámi. Neustálym vzdelávaním svojich zamestnancov, sledovaním  nových trendov a počuvaním zákaznikov - spätná väzba trhu. 

Filter
Produktový rad:
Spôsob výroby pary:
Veľkosť pekáča:
Výbava Modela:
Médium:
Ovládanie:
Cena