ALVEX VÝROBA | Nerezový Program - Neutro, stránka 4

Filter
Cena
Polica roštová nástennádo 7-14 dnícena na vyžiadanie Polica roštová nástennáPolica je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Polica roštová nástennádo 7-14 dnícena na vyžiadanie Polica roštová nástennáPolica je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Polica stolovádo 7-14 dnícena na vyžiadanie Polica stolováPolica je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Polica stolovádo 7-14 dnícena na vyžiadanie Polica stolováPolica je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Pracovná doskado 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovná doskaPracovná doska je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Pracovná doska prelisovanádo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovná doska prelisovanáPracovná doska je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Pracovná doska s drezmido 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovná doska s drezmiPracovná doska je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Pracovná doska s drezomdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovná doska s drezomPracovná doska je vyrobená z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Pracovný stôldo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôlPracovný stôl je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška 850 Pracovný stôl dlhýdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl dlhýPracovný stôl dlhý je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška Pracovný stôl krytovanýdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl krytovanýPracovný stôl je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška 850 Pracovný stôl krytovaný dlhýdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl krytovaný dlhýPracovný stôl dlhý je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška Pracovný stôl rozrábkovýdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkovýPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl rozrábkovýdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkovýPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl rozrábkový s dierovanou policoudo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkový s dierovanou policouPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl rozrábkový s policoudo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkový s policouPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl rozrábkový s policoudo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkový s policouPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl rozrábkový s roštovou policoudo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkový s roštovou policouPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl rozrábkový so zásuvkoudo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkový so zásuvkouPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl rozrábkový so zásuvkou a policoudo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl rozrábkový so zásuvkou a policouPracovný stôl rozrábkový je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná Pracovný stôl s dierovanou policoudo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl s dierovanou policouPracovný stôl je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška 850 Pracovný stôl s dierovanou policou dlhýdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl s dierovanou policou dlhýPracovný stôl dlhý je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška Pracovný stôl s dvoma policamido 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl s dvoma policamiPracovný stôl je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška 850 Pracovný stôl s dvoma policami dlhýdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Pracovný stôl s dvoma policami dlhýPracovný stôl dlhý je vyrobený z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241, Hrúbka plechu 1,25 mm, Výška zadného lemu 40 mm, Základná výška