Marana Forni - pizza pece so zdvihom Su&Giu
Rotačné pizza pece s funkciou Su&Giu® - so zdvihom základnej dosky

Marana Forni - rotačné pizza pece so zdvihom základnej dosky Su&Giu Marana Forni - rotačné pizza pece so zdvihom základnej dosky Su&Giu
Čo je Su&Giu® ? Je to patentovaný systém, ktorý zabezpečuje, že sa v peci základná varná doska môže dvíhať hore a dolu. 
Je to veľmi veľký PLUS pre funkcionalitu pece !
Všetky rotačné pece od MaranaForni môžu mať aj túto funkcionalitu. Dá sa na začiatku kúpiť rotačná pec len s prípravou - predmontážou tohto systému a tento systém dokúpiť a domontovať neskôr. Nedá sa domontovať, ak sa pec kúpi bez tejto predprípravy. Samozrejme najjednoduchšie je kúpiť rotačnú pec už priamo s touto funkciou.
Prečo je dobré mať funkciu Su&Giu® v pizza peci ?
V komore môže byť teplotný rozdiel medzi základňou a hornou časťou až 200°C a ak sa produkt dvihne len o pár cm, skráti sa čas pečenia a využije sa teplo, ktoré je inak k dispozícii len hore. Ak by ste piekli napr. mäso urobí to velmi veľa - nielen skrátenie času, ale u niektorých produktov aj kvalitu upečenia. U pizze to hlavne skracuje čas jej upečenia, ale môže to pre niektoré ingrediencie urobiť aj navýšenie kvality ( je rozdiel zapiecť a upiecť)  Toto žiadne iné pece neposkytujú!
Má to nezanedbatelný vplyv aj na úsporu paliva !  Veď aj fyzika nám hovorí, že teplo sa tlačí vždy hore.  Optimalizujte varenie tým, že využijete rôzne výšky v komore. Kedykoľvek to vyžaduje čas, vela práce alebo druh pečenia / varenia, prípadne keď plameň nie je ideálny, môžete si nastaviť výšku varnéj plochy pece tak, aby ste tým dosiahli vynikajúci produk. Týmto spôsobom je varná doska pece ohrievaná optimálnejšie a jednotne, bez straty času a bez dodatočných nákladov na iné zdroje tepla. Čo je tiež úspora paliva. Zdvih základnej dosky má tri úrovne a spolu so základnou polohou varnej dosky sú to štyri polohy.
Filter
Cena