pece standard line hostek

Produktový rad peci Štandard line :

Filter
Počet komôr:
Rozmiestnenie šamotu:
Zdroj:
Ovládanie:
Produktový rad:
Cena
Elektrická pizza pec - DUAL 4do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 4Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 4 WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 4 WIDEElektrické pece na pizzu od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze a sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a priebežnou produkciou v Elektrická pizza pec - DUAL 44do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 44Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 44 WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 44 WIDEElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 6do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 6Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 6 WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 6 WIDEElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 66do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 66Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 66 WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 66 WIDEElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 66Ldo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 66LElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 66L WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 66L WIDEElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 6Ldo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 6LElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 6L WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 6L WIDEElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 9do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 9Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 9 WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 9 WIDEElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 99do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 99Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - DUAL 99 WIDEdo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - DUAL 99 WIDEElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 4do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 4Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 44do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 44Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 6do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 6Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 66do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 66Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 66Ldo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 66LElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 6Ldo 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 6LElektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 9do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 9Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných Elektrická pizza pec - ESTRA 99do 7-14 dnícena na vyžiadanie Elektrická pizza pec - ESTRA 99Elektrické pizza pece od Hostek sú úrčené na pečenie čerstvej i mrazenej pizze. Sú konštruované do prevádzok s intenzívnou a stálou produkciou v tradičných