Produkty
Navštívili ste

Jednou z dôležitých vlastností vody je tvrdosť, ktorá vyjadruje obsah v nej rozpustených látok (hlavne Ca – vápnik a Mg – horčík).  Drvivá väčšina profesionálnych prevádzok a domácnosti na Slovensku je pripojená na tvrdú vodu. Bohužiaľ mnoho z nich si neuvedomuje ako veľmi môže vodný kameň zvýšiť náklady na prevádzku a bývanie. K odstráneniu tvrdosti vody sa až na výnimky, kedy je tvrdosť vody naozaj vysoká ( tu sa zohľadňuje už zdravotné hladisko), pristupuje najmä kvôli technologickým problémom.
V profesionálnych prevádzkach, ale aj domácnostiach sa úpravou tvrdosti vody predchádza nánosom vodného kameňa na zariadeniach, vodovodných batériách a tiež zabraňujeme zanášaniu potrubí, čerpadiel, výmenníkov tepla a iných technologických prvkov.

Zmäkčovače vody v našej ponuke sú buď chemické, alebo galvanické. 
Chemické používajú technológiu výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie iónmi sodíka. Voda prechádzajúca zmäkčovačom, prúdi cez vrstvu katexu kde dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu. Táto výmena iónov môže byť prevedená manuálne, alebo automaticky. U manuálnych modelov si musíme sami strážiť , sledovať kedy už nastal čas na regeneráciu. U automatov prebieha kontrola a aj samotná regenerácia automaticky. V nastavených intervaloch automatická riadiaca jednotka spustí regeneráciu zmäkčovača vody, kde dochádza k preplachu katexu soľným roztokom.
Galvanické - ďalším spôsobom úpravy vody je galvanická úprava. Pre správny názov tejto technológie na úpravu vody, by bolo lepšie použiť fyzikálna, alebo elektrolytická úprava vody. Znamená to, že elektrochemické reakcie, ktoré vznikajú vplyvom pôsobenia katódy a anódy umiestnenej v elektrolyte, menia štruktúru minerálov obsiahnutých vo vode. eliminácia usádzania vodného kameňa a to hlavne ca a Mg, je zaujímavá pre ľudí z dôvodu úspory energií a predĺženia životnosti vodovodných potrubí a prístrojov používajúcich vodu, pri zachovaní všetkých vlastností zdravej pitnej vody.
Zástupcom galvanickej úpravy vody je v našej ponuke zariadenie Energywater® MWD – riešenie pre zamedzenie tvorby vodného kameňa bez chémie, magnetov, či odoberania cenných minerálov z vody. Jeho životnosť je cca 10 rokov. Cenovo prístupné a overené v praxi.


Ako vzniká vodný kameň

Rýchla navigácia k hľadanému produktu: kliknite prosím na výber

Typ zariadenia:
Spôsob úpravy vody:
∅ privod / odvod:
Príslušenstvo:
Triediť podľa: Názvu | Ceny | Odporúčania