Produkty
Navštívili ste

EnergyWater

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Využívanie vody je preto naša základná každodenná potreba. Z tohto pohľadu je pre človeka veľmi dôležité sledovať kvalitu a vlastnosti tejto zázračnej tekutiny. Jednou z dôležitých vlastností vody je tvrdosť, ktorá vyjadruje obsah v nej rozpustených látok (hlavne Ca – vápnik a Mg – horčík). Vápnik a horčík, spôsobujúce tvrdosť vody, sú pre ľudské zdravie dôležité prvky. Horčík je pomerne univerzálny minerál, ktorý má vplyv na správnu činnosť nervov a svalov. Vápnik podporuje vstrebávanie železa a prispieva k stavbe kostí a zubov. Tvrdosť vody je hlavným zdrojom tvorby vodného kameňa a významne ovplyvňuje aj chuťové vlastnosti vody. Drvivá väčšina profesionálnych prevádzok a domácnosti na Slovensku je pripojená na tvrdú vodu. Bohužiaľ mnoho z nich si neuvedomuje ako veľmi môže vodný kameň zvýšiť náklady na prevádzku a bývanie. K odstráneniu tvrdosti vody sa až na výnimky, kedy je tvrdosť vody naozaj vysoká ( tu sa zohľadňuje už zdravotné hladisko), pristupuje najmä kvôli technologickým problémom. V profesionálnych prevádzkach, ale aj domácnostiach sa úpravou tvrdosti vody predchádza nánosom vodného kameňa na zariadeniach, vodovodných batériách, kávovaroch, práčkach, umývačkách, rýchlovarných kanviciach, toaletách a pod. Úpravou vody tiež zabraňujeme zanášaniu potrubí, čerpadiel, výmenníkov tepla a iných technologických prvkov.

Veľmi efektívnym spôsobom úpravy vody je galvanická úprava. Pre správny názov tejto technológie na úpravu vody, by bolo lepšie použiť fyzikálna, alebo elektrolytická úprava vody. Znamená to, že elektrochemické reakcie, ktoré vznikajú vplyvom pôsobenia katódy a anódy umiestnenej v elektrolyte, menia štruktúru minerálov obsiahnutých vo vode. eliminácia usádzania vodného kameňa a to hlavne ca a Mg, je zaujímavá pre ľudí z dôvodu úspory energií a predĺženia životnosti vodovodných potrubí a prístrojov používajúcich vodu, pri zachovaní všetkých vlastností zdravej pitnej vody.
Zástupcom galvanickej úpravy vody je v našej ponuke zariadenie Energywater® MWD – riešenie pre zamedzenie tvorby vodného kameňa bez chémie, magnetov, či odoberania cenných minerálov z vody. Jeho životnosť je cca 10 rokov. Cenovo prístupné riešenie a hlavne overené v praxi !


Ako vzniká vodný kameň

Rýchla navigácia k hľadanému produktu: kliknite prosím na výber

Použitie:
Teplota použitej vody:
∅ privod / odvod:
Triediť podľa: Názvu | Ceny | Odporúčania