logo ALVEX, spol. s r.o.Alvex logo ALVEX since 1991   
Produkty
Navštívili ste

Konvektomaty, pece a parne komory.

Konvektomaty, Pece, Parné komory:

kompaktne konvektomatypizza pece Marana Fornitunelové pizza pecekombinované pece na drevené uhlieholdomaty

konvektomaty Angelo Popizza pece Morello Fornimini pecepece na trdelníkyparné komory

konvektomaty FMpizza pece ALFAmalé cukrárske pece pece na ryžumikrovlnné rúry

konvektomaty Inoxtrendpizza pece Hostekcukrárske pecetandoori pecekomínové filtre

 
 

konvektomaty Retigopizza pece Italfornipekárske peceregenerátory