Navštívili ste

Mikorhízne huby

Mikorhízne huby :

Mykoríza je vzťah medzi hubami a rastlinami. Môžu byť aj parazitické, ale spravidla sa jedna o obojstranne prospešné tzv. mutualistické vzťahy, kde huby získavajú touto symbiozou najmä sacharidy, rastliny zase minerálne soli a to hlavne fosforečnany.

V prípade tých dobrých vzťahov, hovoríme hlavne o Ektomikorhíze, čo je typ symbiózy húb a vyšších rastlín, stav keď hýfy húb pokrývajú povrch koreňov (spravidla stromov), ale neprenikajú do jeho buniek, iba do medzibunkových priestorov v okrajových vrstvách kôry, aby uľahčili výmenu látok medzi rastlinou a hubou.
Príkladom takéhoto spolunažívania je huba dubák a strom dub.
Ektomykorízne huby vytvárajú okolo koreňa veľmi hustý hýfový plášť, ktorý zvyšuje saciu plochu pre príjem živín oboch symbiotických organizmov.

Zástupcovia rodu Trichoderma majú vynikajúci antagonistický potenciál okrem Fusarium aj voči ďalším fytopatogénnym hubám, a to najmä Rhizoctonia solani, Phytophtora infestans, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum, Botritis cinerea, Aspergilus sp., Phoma sp., Peronospora sp., Penicillium sp. a ďalšie. Tieto antagonistické vlastnosti mikromycét Trichoderma spp. voči fytopatogénnym mikroorganizmom ich predurčujú najmä pre použitie v ochrane kultúrnych plodín.

Filter
Cena